Tentoonstelling

Leermiddelen uit de lagere school van de vorige eeuw

De leermiddelen die op deze tentoonstelling te zien zijn, vormen een deel van de verzameling Histex welke is ondergebracht in de archiefruimte van het gebouw van de schoolvereniging Innovo te Heerlen.
De verzameling Histex is samengesteld uit de boedel van scholen die gefuseerd zijn of opgeheven en ressorteerden onder het bestuur van Innovo. Enkele oud-leraren hebben zich jarenlang ingespannen om de verzameling op te bouwen en te beschrijven.
De tentoonstelling beoogt een kijkje te geven van typische hulpmiddelen die de vorige eeuw te vinden waren in de lokalen van de school die toen nog ‘lagere school’ heette. Jarenlang deden ze dienst om de jeugd te oefenen in de leervakken. Echter de meeste van deze leermiddelen zijn verdwenen uit de huidige basisschool en hebben plaats gemaakt voor modernere en vaak technische leermiddelen die meer aangepast zijn aan de ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving.
Misschien herkent u het leerboekje of de wandplaat of het apparaat nog uit uw eigen schoolleven? Geef uw mijmeringen de vrije loop en geniet van de herinnering.